0
Zeka bau centara

rađenim prema evropskim standardima

0
poslovnih jedinica

u cijeloj Bosni i Hercegovini

0
radnika

zaspolenih u kompaniji

0
voznih jedinica

za transport u Bosni i Hercegovini

MAPA

BAU CENTARA