Popunjavanjem/potpisivanjem ovog formulara/online forme Zeka Comerc može koristiti Vaše podatke u svrhu registracije korisnika u loyalty program, promocije, nagradne igre kao i u marketinške svrhe i besplatnog slanja svojih promotivnih materijala putem SMS, Email, Viber aplikacije.

Zeka Comerc koristit će podatke korisnika prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju ličnih podataka (ime i prezime, kontakt telefon, e-mail, grad).

Zeka Comerc će lične podatke korisnika loyalty programa čuvati onoliko vremena koliko je korisnik aktivan član našeg loyalty programa.

Zeka Comerc zadržava pravo promjene ovih Pravila u bilo kojem trenutku, ali o tome će korisnici biti informisani putem jednog od naših kanala za komunikaciju: društvenih mreža, SMS ili Viber aplikacije.